Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019r.?

Od 1 stycznia 2019r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej następuje rozszerzenia katalogu beneficjentów - uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.