Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu wielickiego funkcjonować będzie 5 punktów pomocy prawnej w tym:

Czytaj więcej »

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019r.?

Od 1 stycznia 2019r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej następuje rozszerzenia katalogu beneficjentów - uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Czytaj więcej »

REJESTRACJA WIZYT

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Czytaj więcej »

ZAKRES UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Czytaj więcej »